Chvíle nervozity, napjaté očekávání, překvapení a pak gradující zábava.

Jiří Šubr, organizátor charitativního koncertu v restauraci Sportovka, na němž se vybralo moc pěkných 14 tisíc korun, vyrazil v pátek společně se zpěvačkami Janou Tomanovou a Martinou Bártlovou, které to na koncertu také rozbalily, předat výtěžek z akce do Dětského kojeneckého ústavu pro děti do tří let, jenž sídlí v Gellnerově ulici.

Nebyla to jejich první akce na podporu tohoto zařízení. První charitativní koncertproběhl před třemi lety. Pak následoval další rok, pak další… Přesto panovala nervozita před společným setkáním jak na straně delegace hudebníků, tak na straně dětí.

Tu však záhy rozehnala hudba, která, jak známo, lidi spojuje. Stačily dvě písničky, které Jiří Šubr vyloudil na přinesené ukulele, a děti roztály. Pak zazněly věčné evergreeny jako Skákal pes, Prší, prší nebo Jede, jede mašinka a děti byly k neudržení. Tančily, zpívaly a některé dokonce samy vyzkoušely hru na strunný nástroj. Mnohdy s překvapivou zručností.

„Právě jsme v situaci, kdy se nám hodí každý příspěvek. Rozhodli jsme se zřídit nový pokoj pro maminky, které se dostaly do potíží, a na jeho vybavení nám trochu chybí prostředky. Zároveň jsme nechali vybudovat zastřešení na venkovní bazén, aby si děti mohly už příští rok déle užívat koupání. Po zimě bude nutné také obnovit část plastových herních prvků v zahradě," uvedla ředitelka zařízení Helena Tomanová, která vítá s otevřenou náručí jakýkoliv sponzorský dar.

Koncert mezitím přerostl v talentovou soutěž. Děti se začaly předhánět, kdo lépe tančí, a díky sladkým odměnám překonaly prvotní ostych a začaly také zpívat. Jak se záhy ukázalo, zdaleka nejoblíbenější písní je Travička zelená. Zazněla alespoň desetkrát.

„Dar, který jsme právě obdrželi a za který děkujeme, dětem pravděpodobně zajistíme nějaký zážitek. Jezdíme s nimi na výlety, byli jsme například v Parku Mirakulum nebo u Máchova jezera," sdělila Helena Tomanová, na co konkrétně budou darované peníze použity.

Na první pohled bylo jasné, že radost, kterou s sebou hudebníci do dětského domovapřinesli, je hnacím motorem, který je nutí pořádat každý rok novou charitativní akci.