V sokolovně si návštěvníci nejdříve poslechli poutavý výklad o bohaté historii místního Sokola, připomněli si památku jeho členů, kteří se stali obětmi fašismu i komunismu. Poté je v sále tělocvičny čekala vtipná ukázka z příprav na slet v roce 1919 v podání dobových cvičenců. Ti předvedli svůj obdivuhodný sportovní výkon na skladbu Josefa Suka „V nový život“. Po zhlédnutí téměř všichni přítomní rádi využili možnosti vyzkoušet si tradiční sokolské nářadí, mnozí tak zavzpomínali na své vlastní zážitky z místní sokolovny či z hodin tělocviku.

V budově Komerční banky čekalo návštěvníky asi největší překvapení. Veřejnosti zde bylo otevřeno jinak nepřístupné 1. patro s velkorysým tanečním sálem v jeho původní podobě, kde pozvaní profesionálové, v podání taneční a pohybové školy ILMA z Turnova, tančili společenské tance z období 19. a 20. století.

Ve vstupní hale okresního domu byly promítány historické fotografie s výkladem. Poté následovala veselá scénka z jednání okresního zastupitelstva, a to v podání Divadýlka na dlani. Přítomní „okresní zastupitelé“ připravovali výstavbu železnice z Mnichova Hradiště do Českého Dubu, plánovali městské oslavy a řešili další důležité úkoly z doby na konci 19. století.

V zadní části budovy polikliniky bylo otevřeno sklepení stylizované pro tento večer jako zdravotnické zařízení. Přicházející si mohli nechat změřit výši svého krevního tlaku a přihlížet humorné scénce z nemocničního prostředí v hlavní roli s MUDr. Josefem Hradilem, ztělesněným panem Eduardem Havránkem. Jemu skvěle nahrávali již tradiční účastníci muzejních nocí – členové souboru Furiant. K atmosféře přispívalo množství vystavených zdravotních potřeb a předmětů, např. prohlížeč rentgenových snímků, tabule na kontrolu zraku, brašny, léky a další.

Na prostranství před sklepením měla své místo Jednota bratrská se svou zábavnou hrou – poznávání starých českých slov.

Do kina lákala otevřená promítací kabina se zajímavým povídáním místního dlouholetého promítače pana Jaroslava Špírka. Návštěvníci měli také možnost poslechnout si poutavý výklad o historii a fungování kina v Mnichově Hradišti, viděli, jak se promítalo z 35mm filmových pásů. Prohlédnout si mohli také aktuální výstavu fotografií Dana Razáka, studenta místního gymnázia.

Muzejní noc zaznamenala nebývalý počet návštěvníků. Jejich počet lze pouze odhadovat na základě vydaných pamětních listů. Z původních 500 kusů jich zbylo jen pár.

Velký dík patří všem účinkujícím, kteří přispěli k výborné zábavě na jednotlivých zastaveních, a všem těm, kteří pomohli muzejní noc připravit, zejména pracovníkům MěÚ Mnichovo Hradiště, TJ Sokol Mnichovo Hradiště a Klubu s.r.o.

Muzeum Mnichova Hradiště