Své o tom ví Martina Brzobohatá z boleslavské organizace Jekhetani Luma – Společný Svět. „Obětem domácího násilí je odborná pomoc už dostupná celorepublikově. Osoby nezvládající svou vlastní agresi však pomoc většinou ani nehledají, třeba i proto, že jejich chování je pro ně normální," uvedla. Pokud totiž tito lidé něco od společnosti očekávají, tak spíš odsouzení a represi. Jen málo z nich se o pomoc vůbec zajímá, i když si potom mohou sami sjednat psychoterapii.

„Od páchání násilí k rozhodnutí změnit své chování, převzít za ně zodpovědnost a pokusit se zažité vzorce chování s odbornou pomocí měnit, však vede obtížná cesta. Ale někdy je to možné, a proto chceme pomáhat i takovým lidem," vysvětlila důvody pomoci násilníkům Brzobohatá. Práce s takovým člověkem – násilníkem, není prý jednoduchá. Aby  vůbec vykročil správnou cestou, musí mít naději na úspěch a být vhodně motivován. Jak jsme se dozvěděli, v této oblasti je zatím nevyužitý prostor.

„Nejedná se o diskusi s násilníky, ale o zprostředkování odborné pomoci s cílem naučit ho agresi zvládat. Motivovat se dá třeba konkrétními příklady dobré praxe. Smysl byl ověřen v praxi v zahraničí, ale už i v Česku. Představme si, že k podstatné změně chování dojde „jen" u jednoho člověka z mnoha. I tak se tato změna postupně pozitivně projeví v životě řady dalších lidí: partnerky, dětí, dalších lidí z jeho okolí, časem v životě dětí současných dětí… a to už smysl dává," říká s přesvědčením pracovnice sdružení.

Psychoterapie je tedy prostředek s potenciálem naučené chování měnit. S agresí se dá pracovat, energii lze transformovat. „V tomto by mohla pomáhat i média – zveřejňovat zkušenosti konkrétních lidí, kteří programem na práci s agresí prošli. Pokusíme se čtenářům takové příběhy nabídnout," dodala Brzobohatá, která je přesvědčena o tom, že tato pomoc by měla být dostupná i v našem regionu.