Sbor budou tvořit zástupci magistrátu a silových složek ve městě. V poradním orgánu, který má zasedat zatím jednou týdně, mají zasednout zástupci primátora, odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu, městské policie a státní policie. „V případě potřeby bude doplněn o zástupce hasičů, dopravních policistů či dalších složek integrovaného záchranného systému,“ dodal primátor.

Cílem vzniku poradního sboru je koordinovat činnost všech složek a zároveň přicházet s novými podněty pro zlepšení bezpečnosti ve městě.

Tyto kroky souvisí podle primátora s možným propouštěním části zahraničních dělníků pracujících pro automobilku Škoda a další firmy. Obává se přitom ekonomických krizí, které mohou nastat, především v souvislosti s předpokládaným oslabením bezpečnostní situace ve městě.

Budova magistrátu v Mladé Boleslavi.
Boleslavský magistrát zavádí půjčky pro ty, kterým stouply zálohy na energie

Vznik sboru primátor projednal s okresním policejním ředitelem Markem Jiroušem i krajským ředitelem Václavem Kučerou. „Oba naše kroky chápou a schvalují je,“ poznamenal Nwelati.

Zároveň zdůraznil, že zřízení nového poradního sboru nemá ambici nahradit projekt Bezpečné město, do něhož se Mladá Boleslav podobně jako řada dalších středočeských měst zapojila už v minulosti. Podle jeho mínění je však tento projekt zaměřen spíše na celý okres. Nově založená skupina se má soustředit na teritorium města. „I nadále bude funkční projekt Bezpečné město Mladá Boleslav, ale nový poradní sbor bude soustředěn pouze na pořádek a bezpečnost ve městě a bude se scházet častěji,“ vysvětlil primátor.