Hasičská zbrojnice potřebuje opravit. její prostory již nevyhovují. Vedení města bylo hasičům nápomocno již v letech minulých.

„Město investovalo v minulých letech velké finanční prostředky do modernizace vozového parku, technického vybavení a ochranných pomůcek pro JPO SDH Mnichovo Hradiště. Jedno družstvo JPO je umístěno v objektu HZS v Mnichově Hradišti, druhé družstvo v objektu hasičské zbrojnice ve Veselé. Ta je ve vlastnictví města, ale stavebně je součástí soukromého objektu. Stávající objekt hasičské zbrojnice neodpovídá současným normám a požadavkům. Po zpracování projektové dokumentace a zajištění souhlasu vlastníků sousedních objektů bylo stavebním úřadem vydáno stavební povolení na přestavbu.,“ řekl Boleslavskému deníku starosta Mnichova Hradiště Arnošt Vajzr.
Peníze jsou ale v současnosti překážkou pro začátek prací.

„Rozpočet na přestavbu je zhruba tři milióny korun. Požádali jsme o dotaci organizaci MAS se sídlem v Sobotce. Nabídnutá dotace ve výši dvě stě čtyřiceti tisíc by bohužel výrazně nepomohla k řešení financování přestavby. V současné době se pokoušíme o získání finančních prostředků z jiných zdrojů,“ dodal starosta Vajzr.

Dodejme, že v původních prostorách byl dislokován zásahový automobil Robur DVS, který nahradil novější zásahový automobil AS IFA W50L. Tento automobil je nejen vyšší ale také delší, z tohoto důvodu je třeba původní prostory upravit na nové potřeby Jednotky. opravovat se budou také šatny, toalety, sprchy, prostor pro sušení zásahových obleků a místnost pro školení. Zbrojnici, respektive místnost pro školení, bude po přestavbě využívat i osadní výbor místní části.