Ve druhé polovině týdne začala komplikovanější oprava vozovky na křižovatce ulic Starofarní a Kateřiny Militké. To zásadně ovlivní dopravu v této lokalitě.

Včera tam totiž začala úplná dopravní uzavírka této křižovatky. Motoristé proto nebudou moci dočasně odbočovat do Starofarní ulice a dále se tak dostávat na Staroměstské náměstí.

Tam bude přístup po dobu opravy této křižovatky pouze z jižní strany, tedy z ulice Pražská brána.

Částečné dopravní omezení platí pro motoristy na náměstí ovšem již v první polovině tohoto týdne. Předevčírem již totiž pracovali dělníci na novém dláždění u vyhlídkové věže a vozidla přijíždějící ze spodní části náměstí tak nemohla zahnout doleva a objet náměstí po obslužné komunikaci. Na náměstí se ovšem auta doposud dostala od Komenského náměstí a Starofarní a Bělskou ulici. Tato možnost však dneškem padá.

Od včerejšího dne mohou motoristé přijíždět na náměstí z jihu od Pražské brány a budou moci dočasně jak objet náměstí po obslužné komunikaci podél hotelu Věnec, tak případně projet do Bělské a tím i Krajířovy, Starofarní a Vodkovy ulice.

Uzavírka by měla oficiálně trvat do 29. května, snahou města i stavbařů je uzavírku pokud možno zkrátit. Bude ovšem záviset na tom, zda do harmonogramu stavby opět nezasáhnou požadavky archeologů.