Starý most byl v havarijním stavu, proto jej provozovatel musel uzavřít pro veškerou dopravu. „Na základě zpracované projektové dokumentace a podle vydaného stavebního povolení byl most zdemolován a nahrazen novým mostním objektem. Nový mostní objekt je řešen jako předpjatá trámová železobetonová konstrukce, spodní stavba je také železobetonová se založením na pilotách,“ uvedla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová.

Most je už od 18. prosince v předčasném užívání s drobnými nedodělky, které však nebrání bezpečnému provozu, 18. dubna by pak měla proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.

Cena stavebních prací se v Dražicích vyšplhala na 46,038 milionu korun bez DPH.

„Středočeský kraj na opravě mostu spolupracoval především s městem Benátky nad Jizerou, pod jehož správu spadá i obec Dražice. Zástupce města se zúčastňoval jednání a kontrolních dnů při realizaci akce,“ dodala Frintová.

Investorem stavby byla Krajská správa a údržba silnic, akce byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kolaudací mostu v Dražicích ale starosti s mosty na Boleslavsku nekončí. Středočeský kraj zde plánuje na některých dále pracovat. Chystají se tak třeba práce na mostu přes D10 u Kosmonos. Zde probíhá zpracování projektové dokumentace. Pracovat se bude i na mostu přes Jizeru u obce Klášter – Mnichovo Hradiště, i zde se chystá projektové dokumentace. Pro chystané práce na mostu přes Jizeru u Loukova už naproti tomu bylo vydáno stavební povolení a probíhá soutěž na zhotovitele.

Chystá se i oprava mostu přes Jizeru a inundaci řeky Jizery v Tuřicích. Zde je vše ve fázi zpracování projektové dokumentace. Most je ale kulturní památkou, způsob opravy tak kraj podrobně projednává s Národním památkovým ústavem.

Další plánované stavby na Mladoboleslavsku - nejedná se rekonstrukce či opravy, všechny tyto akce zahrnují souvislou údržbu, spočívající ve vyrovnání povrchu a výměně obrusné vrstvy.

Již provedeno:
II/268 Malobratřice – Horní Bousov

V realizaci:
II/268 x 26826 u Bílé Hlíny – hranice kraje
III/2768 Plazy – Bakov n/J
II/272 Bělá p/B – Březinka
II/101 Brandýs n/L průtah
II/268 M.Hradiště – Dobrá Voda

Připraveno včetně zajištěného financování:
II/268 Bosen – Kněžmost
II/268 Žantov – Solec
II/610 Stará Boleslav
II/610 Stará Boleslav – Hlavenec
II/276 Bakov - Velký Rečkov
II/276 Malý Rečkov – Bělské papírny

Realizace těchto akcí je plánována v průběhu stavební sezony tohoto roku, přesné termíny vyplynou až z projednávání dopravních omezení a jsou odvislé od rozhodnutí silničních správních úřadů z důvodu koordinace se stavbami jiných investorů. Všechny akce jsou zesmluvněny a připraveny k okamžitému zahájení.

Připraveno zatím bez zajištěného financování:
II/268 Klášter – Hradiště
II/610 Předměřická háj. – Otradovice
II/610 Benátky – Ovčín
II/610 Brodce průtah
II/610 Veselá – Mnichovo Hradiště
II/610 Tuřice – Kbel

Tyto akce byly původně zahrnuty do realizace 2019 avšak nepodařilo se zatím zajistit jejich financování. V současné době prochází jednak přehodnocením rozsahu, s provedením drobných úprav a pokračuje úsilí o zajištění financování. Tato souvislá údržba je rovněž vysoutěžena a po pokrytí financování je lze velmi rychle zahájit.