„Pokud se podaří vše zkoordinovat a připravit, měla by být tato velmi frekventovaná křižovatka od 1. července úplně uzavřena po celé léto,“ uvedl za magistrát Pavel Šubrt.

Až po zahájení oprav a „sundání“ prvních vrstev se totiž uvidí, jaký je přesný stav konstrukce a jak to bude vypadat s náročností a nákladností oprav.

„Zajištění inženýrských sítí a spodní stavby by měly začít v co nejkratší době. Uzavírá se ul. Majora Frymla, od v úseku mezi Havlíčkovou a Nerudovou ulicí. Dojde také v nejbližší době k plné uzávěře pro chodce po obou stranách mostu,“ pokračoval Šubrt.

V pondělí 1. července začne platit celková uzávěra, která potrvá až do konce prázdnin, respektive do 31. srpna. Pak bude provoz řízen kyvadlově pomocí semaforu.

„Zajištění opravy přemostění a s tím související dopravní opatření pro automobilovou dopravu, pěší i železniční dopravu je velmi náročné na koordinaci a vyhovění všem požadavkům,“ zmínil Šubrt.

Jisté je, že se s rekonstrukcí musí začít v co nejkratším časovém horizontu. V nadcházejících dnech dá město na vědomí průběžná rozhodnutí o provozu na mostě.

V Mladé Boleslavi ovšem čeká rekonstrukce hned čtyři mosty. Dva z nich, jeden přes Klenici a druhý právě U Měšťáků, jsou dokonce v havarijním stavu. Opravy město zvažuje i u mostu u Stadionu a u konstrukce, která spojuje ulice Na Šafrnici a Na Klenici.