Po lávce, která zde byla původně, proudily děti do přilehlé 4. základní školy. Ty v současné době ještě stále musejí chodit kolem po přilehlých mostech. Brzy se to ale může změnit. V případě, že nenastanou nečekané problémy, má být stavba dokončena ještě před koncem září.

Práce měly finišovat s koncem prázdnin, aby byl most už pro první dny školy připraven a provozu schopný. Plány se ale na poslední chvíli změnily. Nepůjde už totiž pouze o lávku čistě pro pěší, nýbrž o konstrukci, na kterou bude možné vjet i automobilem. Okolní mosty totiž budou v budoucnu také potřebovat rekonstrukci. Bude tak nutné, aby byla tato stavba komplexněji využitelná. To posunulo termín asi o tři týdny a celou stavbu navíc prodražilo. „Stavba se prodražila o 200 tisíc korun, most tak vyjde na 2,9 milionu korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.