Za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje Miloše Peteray se ve čtvrtek uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruovaného mostu v Dolním Cetně.

Přestřižení pásky byli přítomni zástupci zhotovitele a také ROPu, jehož dotace tvořila hlavní část nákladů. Celkové náklady na rekostrukci mostu činily 33,5 milionů korun. Dotace z ROPu byla 29 milionů korun. U oficiálního zprovoznění mostu byl také starosta obce Niměřice - Dolní Cetno Petr Svárovský.

Při rekonstrukci byl stržen starý, nevyhovující most přes Strenický potok a vystavěn zcela nový mostní objekt. Dále byly vybudovány opěrné zdi a také odvodnění svahů kolem silnice číslo 272, která ve směru od Katusic na Bezno obcí prochází.  

"Stavba trvala zruba rok, z toho asi půl roku výstavba mostu," uvedl starosta Niměřic Petr Svárovský. Hlavní částí stavby byl most, dále se budova opěrná zídka v délce několika stovek metrů až na hranice obce směrem na Bezno a následně na druhou stranu Cetna, kde se budovaly opěry, gabionová stěna a zábradlí. "Jsem s výsledkem velmi spokojen a věřím, že stavba bude řadu let dobře sloužit," dodal starosta.