„Výsledky svědčí o potřebnosti služby terénní sociální práce,“ řekla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

Cílem projektu bylo zpomalení či zastavení trendu meziročního nárůstu počtu osob bez přístřeší a minimalizace rizik plynoucích z bezdomovectví. Kvůli tomu magistrát zřídil tzv. mobilní sociální tým, který se na území města a v jeho okolí pohybuje prostřednictvím speciálně vybaveného automobilu. Ten je v určité době přistaven na konkrétní, předem stanovené a zpravidla neměnné místo, na kterém následně dochází k realizaci terénních sociálních služeb s klienty.

Snahou je aktivní zachycení nových bezdomovců co nejdříve a pokusit se jim pomoci k navrátu do společnosti, než si na život na ulici zvyknou a adaptují se na něj. Výběr místa kontaktu je pracovníky mobilního týmu vybírán tak, aby bylo pro bezdomovce dostupné.

close Snahou je aktivní zachycení nových bezdomovců co nejdříve a pokusit se jim pomoci k návratu do společnosti, než si na život na ulici zvyknou a adaptují se na něj. info Zdroj: Bohumil Horáček zoom_in Snahou je aktivní zachycení nových bezdomovců co nejdříve a pokusit se jim pomoci k návratu do společnosti, než si na život na ulici zvyknou a adaptují se na něj.

Pracovní tým je složen ze dvou pracovníků, kteří mají přehled o těchto osobách a jejich potřebách. Sociální pracovníci působí v přímé terénní práci, upraveným a označeným vozidlem jezdí dvakrát týdně ve stanovený čas na pevná stanoviště. Na nich běžně kontaktuje 15 – 30 osob bez domova. Tým spolupracuje se střediskem Naděje, odborem sociálních věcí, ale také policií či strážníky.

Náplní práce je zejména zprostředkovávání sociálního poradenství, pomoc řešit situaci těchto osob, zejména finanční gramotnost, dávky hmotné nouze, pobyty v noclehárně, azylové bydlení, nebo řešení oblasti zaměstnání. Mobilní kancelář vozidla je standardně vybavena pro přístup k informacím potřebných pro práci s klienty. Kromě poradenství v případě potřeby tým zajišťuje a poskytuje potravinovou pomoc, základní hygienické potřeby a zdravotnický materiál k základnímu zdravotnickému ošetření.