Přestože hradiští zastupitelé i veřejnost měli rozpočet k dispozici s předstihem i na úřední desce, jak předepisuje zákon, základní čísla na zasedání přednesla vedoucího finančního odboru města Jaroslava Kolomazníková. Zastupitelé v Mnichově Hradišti rozpočet  nakonec schválili v pondělí 25. února.
Předcházela tomu ale diskuse, výzva do řad občanům a přestávka, kterou si kvůli poradě klubů vyžádali zastupitelé.

Někteří se vydali uklidnit se cigaretou, jiní vytvořili hloučky na chodbách a radili se k věci. Ozývalo se: „Myslím, že bychom ho měli podpořit, přece jen jsme ho už měli mít schválený mnohem dřív, ale také: „Nikdy takový rozpočet nepodpořím." Takto byl rozhodnutý před hlasováním jeden ze zastupitelů.

Přestávka skončila a napětí v sále by se dalo krájet. O slovo se přihlásil jeden z radních. „Je pomalu konec února a já se domnívám, že by město už rozpočet mít mělo," uvedl před hlasováním člen rady Miroslav Kolomazník a dodal,  že by se měl rozpočet po celý rok hlídat, případně korigovat výdaje města.

Zastupitel Jaroslav Kunzt nezapomněl ani na samotné občany, kterých se tentokrát veřejného zastupitelstva města zúčastnilo asi na dvě desítky. Nikdo z nich se ale k rozpočtu vyjádřit nechtěl, a z davu bylo slyšet jen slabé šeptání, že s rozpočtem souhlasí a tudíž nemají co říct.

Z dvaceti přítomných pro návrh rozpočtu hlasovalo nakonec osmnáct členů zastupitelstva, jeden se hlasování zdržel a jeden byl proti. Rozpočet byl tedy na konci února schválen.

Čisté příjmy města na rok 2013 činí 126.980 tisíc, čisté výdaje 128. 465 tisíc, provozní výdaje 102 milióny a  investiční výdaje 26 milionů. Schodek je milion a půl.

Limity mzdových prostředků:

Městský úřad Mnichovo Hradiště 19. miliónů, Městská policie 3 milióny 520 tisíc, Knihovna města 735 tisíc, Muzeum v hradišti 550 tisíc, Sportovní hala Bios 272 tisíc. 

Příspěvky města podnikatelským i nepodnikatelských subjektům:

Základní škola Mnichovo Hradiště Studentská 4 milióny 920 tisíc, Základní škola Mnichovo Hradiště Sokolská 2 milióny 570 tisíc, Mateřská škola 2 milióny 350 tisíc, Klub Mnichova Hradiště, kam spadá (městské divadlo, informační centrum, kino) 1 milión 850 tisíc, Pečovatelská služba pak může čerpat od města 1 milión 200 tisíc korun.