Ke stému výročí jeho narození, jež si lidé, kteří ho znali dobře, připomněli 14. srpna (a na listopad připadne 12. výročí jeho úmrtí) chystá Muzeum města Mnichovo Hradiště soubornou výstavu jeho obrazů.

Vernisáž se ve výstavních prostorách ve druhém patře místního státního zámku chystá na 3. září, kdy si příznivci autorova díla přijdou od 17 hodin připomenout pestrost jeho tvorby a mnozí i zavzpomínat na osobní setkání; kolekce výtvarných děl pak zde bude ke zhlédnutí do konce října. Tiskne se také obsáhlý katalog, který Markovy práce přiblíží na více než dvou stovkách stran. Představí také méně známé práce, jestliže k jeho vzniku poskytlo obrazy ve svém vlastnictví i osm desítek místních občanů.

I když Josef Marek vystudoval učitelský ústav v Čáslavi již v roce 1941, do sklonku okupace pomáhal rodičům v hospodářství. Jako učitel začal působit od roku 1945: nejprve v západočeském a severočeském příhraničí. V padesátých letech se také dálkově vzdělával v oborech matematika a výtvarná výchova. Na Mladoboleslavsko přišel v září 1952 učit na škole v Obrubech; od následujícího roku pak až do roku 1981 působil v Mnichově Hradišti.

Zdroj: Youtube

Výtvarné nadání projevoval již v dětství, přičemž se setkal s podporou v rodině i u svých učitelů. Na to posléze nezapomínal ani v rámci vlastního pedagogického působení. Jako tvůrce však dlouho zůstával téměř neznámý. Až když se po odchodu do důchodu začal malování věnovat naplno, už coby penzista uspořádal v roce 1983 v Mnichově Hradišti první samostatnou výstavu.

Další výstavy pak následovaly – a návštěvníci se mohli seznámit i s jeho tvorbou ilustrátorskou (svými obrázky doprovodil básnické sbírky Josefa Brože) či s lavírovanými kresbami památek lidové architektury z Mnichovohradišťska, jejichž kolekci vytvořil pro Správu Chráněné krajinné oblasti Český ráj. V té souvislosti byl oceňován za to, že charakter tradičních staveb dokázal vystihnout lépe než fotografie, která si nedokáže „odmyslet“ nevhodně provedené novodobé úpravy.