Rada k zastavení jednání přistoupila po několika měsíčních debatách o redukci ploch hal, které firma plánovala v průmyslovém areálu vystavět. Radnice po společnosti požadovala respektování návrhů městského architekta, zásad pro výstavbu, které mají minimalizovat dopad developerských záměrů na veřejnou infrastrukturu i řešení dopravního napojení celého areálu.

Radní ale nyní záměr považují za neúměrně rozsáhlý a investice do celkové infrastruktury za nedostatečné. „Osobně mě těší, že rada nepolevila v jednáních a pracovala jako jeden tým pro Mnichovo Hradiště. Je to skvělá zpráva pro další výzvy v budoucnu,“ zhodnotil výsledek starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Podle něj jednou průmyslová zóna opravdu skutečnou průmyslovou zónou bude, dokonce se na tom v Mnichově Hradišti měla shodnout většina zastupitelů napříč stranami. Městu ale jde o to, aby její podoba měla více přínosů a méně negativ.

Další postup kolem rozvojové plochy, která je určená pro průmyslovou zónu, je pak podle radních jasný. V případě, že by firmy chtěly v průmyslově zóně do budoucna cokoli stavět, bude zapotřebí nechat vypracovat posouzení vlivu záměru na životní prostředí v regionu. Kdyby se opět jednalo o záměr v podobném rozsahu, který se řešil nyní, dojde i na vyšší hodnocení v tomto ohledu – takzvaná EIA. Důležité také je, aby byl areál dobře napojen na městský obchvat. Pro tentokrát se město s developerem jednoduše nedohodlo.

Společnost VGP Park Mnichovo Hradiště se k problematice odmítla vyjádřit. Nepopsala, jaký je její pohled na věc, ani jestli bude mít do budoucna zájem o výstavbu. „V tuto chvíli nebudeme situaci blíže komentovat,“ uvedla za společnost Petra Vanclová.

Přesto všechno je důležité mít na paměti, že plocha, o kterou se v tomto případě jednalo, je už od roku 1995 v územním plánu města vedena jako „plocha určená pro průmysl a skladování“. Nový územní plán bude vedení města ale v dohledné době projednávat.