Výstavu 160 let Sokola Mnichovo Hradiště budou moci zájemci navštívit v Muzeu města Mnichovo Hradiště, konkrétně ve druhém zdejšího zámku. Začne slavnostní vernisáží ve čtvrtek v 17 hodin a přístupna pak bude každý den až do neděle 29. října vždy od 9 do 16 hodin.

„Výstava detailně seznámí s historií mnichovohradišťské jednoty, místní sokolovny, kde po několik desetiletí dokonce fungoval první městský biograf, dále s výraznými představiteli tělocvičné organizace a dokonce i s plány současných sokolů do budoucna,“ píše se v pozvánce na Facebooku Mnichova Hradiště s tím, že důležité místo na výstavě bude mít 3D model sokolovny, který naznačí, jaký vzhled hodlají sokolové svému sídlu vrátit.

„Historii přiblíží fotografie, dochované artefakty, ale i nemnohé archivní videozáběry – například ty, které zachycují při cvičení člena místní sokolské jednoty a gymnastu Jaroslava Zahrádku, který byl členem širšího výběru československých gymnastů na olympijské hry v roce 1936,“ píše se dál v pozvánce.

Kromě samotné výstavy je připraven na podzimní měsíce také doprovodný program. V pátek 22. září se uskuteční Muzejní noc v sokolovně. Na sobotu 4. listopadu je pak naplánovaná pro zájemce procházka po městském hřbitově, která se pod názvem Významní zesnulí koná každoročně v období kolem dušiček.

Ačkoliv výstava již probíhá, vyjádření na facebookové stránce naznačuje, že artefakty spojené s historií Sokola jsou stále vítané. „V případě, že jste objevili materiály či předměty spojené s historií Sokola, můžete se obrátit na Muzeum města Mnichovo Hradiště nebo Aleše Rychlého, vzdělavatele jednoty, kteří se na vaše objevy rádi podívají,“ zdůrazňuje.