„Novostavba by měla vzniknout v jihozápadní části pozemku stávajícího školního areálu. Stavbou nového křídla vyřešíme kapacitní otázku školy a výstavbou sportovní haly, která bude sloužit výuce i sportovním klubům a veřejnosti, vznikne důstojný nový prostor určený pro sportování i velké školní akce. Práce budou rozděleny do několika etap, a to tak, aby bylo možné jednotlivé stavby financovat z dotačních programů,“ vysvětil místostarosta Ondřej Lochman.

Součástí zadání je i řešení úprav školního areálu, a to v koordinaci s plánovanými dopravními úpravami okolních ulic. Návrh má splňovat požadavky na bezpečnost dětí i kapacity parkování.

Soutěž je vypsána jako užší a zájemci o účast budou vybráni na základě portfolií, která mohou podávat do 15. listopadu. Soutěžní porota z nich vybere šest účastníků, kteří následně zpracují soutěžní návrhy. Ty bude hodnotit porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi jsou starosta Jiří Plíhal, místostarostové Jan Mareš a Ondřej Lochman, ředitel Základní školy Studentská Vladimír Čermák, zastupitelka a ředitelka gymnázia Lenka Sosnovcová. Odbornou část poroty tvoří architekti Jakub Chuchlík, Vojtěch Kaas, Hana Seho, Jitka Hofmeisterová a Zdeněk Chmel.

„Formát soutěže o návrh jsme zvolili proto, že budeme moci hodnotit různé varianty, a to nejen z pohledu architektonického nebo provozního řešení, ale také dokážeme lépe odhadnout výši investice nebo budoucích provozních nákladů,“ řekl starosta města Jiří Plíhal. Výsledky soutěže by měly být veřejnosti představeny v dubnu.

Město Mnichovo Hradiště v posledních letech revitalizuje centrální Masarykovo náměstí, jehož podoba vzešla také z architektonické soutěže. Na další velké nedávné projekty, Komunitní centrum Mírová a přestupní terminál veřejné dopravy, město vypsalo výběrová řízení formou souběžného zpracování architektonického návrhu. Na přípravě podmínek pro aktuální architektonickou soutěž spolupracovalo město s Českou komorou architektů a organizací CBArchitektura.