Stalo se tak po třech měsících od bouřlivého představení prvního návrhu, což je poměrně dlouhá doba. Město se však hájí tím, že se snažilo sesbírat, vypořádat a zapracovat připomínky od téměř stovky občanů. Kromě nich se pak ke koncepci vyjádřil také Dopravní inspektorát, policie i nový městský architekt Jan Světlík.

„Nyní bychom chtěli obyvatelům lokality i dalším zájemcům představit upravený kompromisní návrh, který obsahuje koncepci území v situačním zákresu a slovním komentáři autorizovaného technika v oboru dopravní stavby Zdeňka Fiedlera,“ uvedl projektový pracovník Mnichova Hradiště Ondřej Šindelář.

V první řadě bude nutné zapracovat na inženýrských sítích, konkrétní podoba ulic přijde na řadu později, podle města by to mělo být nejdříve od letošního září. Radnice chce klást důraz na zpomalení provozu komunikací. V celé lokalitě má být jednotný režim s rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Počítá se i s dalšími terénními úpravami.

Osazení zelení má respektovat uložení inženýrských sítí, ale také obavy obyvatelů z přílišného zastínění, nebo vlhkosti domů. V každé ulici má být po jedné straně vyhrazen a materiálově odlišen pruh pro parkování v kombinaci se zelení. Každá ulice rovněž bude mít 175 centimetrů široký chodník, aby se po něm pohodlně pohybovaly i osoby se sníženou pohyblivostí.