Do užší soutěže se dostalo celkem šest návrhů. Starosta města Jiří Plíhal předeslal, že šlo o návrhy od renomovaných architektonických studií, přičemž všechny měly vysokou úroveň. „Každý předložil zcela odlišnou koncepci, takže diskuse nebyla vůbec jednoduchá. Zabrala nám celý den,“ sdělil.

Výběr nebyl jednoduchý

Porota soutěže byla složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Město zastupoval starosta Jiří Plíhal a ředitel ZŠ Studentská Vladimír Čermák. Jako náhradníci v porotě zasedli rovněž místostarostové Jan Mareš a Ondřej Lochman a ředitelka Gymnázia Mnichovo Hradiště Lenka Sosnovcová. Nadpoloviční část poroty pak tvořili nezávislí architekti Jakub Chuchlík, Vojtěch Kaas, Hana Seho, které jako náhradníci doplnili Jitka Hofmeisterová a Zdeněk Chmel.

A podle zprávy, kterou zveřejnilo město, nebyl výběr vítěze snadný. Hodnocení městské a nezávislé části poroty se ne zcela shodovala. „Zástupci města kvitovali srozumitelnost, praktičnost a funkční řešení venkovního prostoru, architekti dávali přednost zajímavým, moderním a neotřelým kompozicím, které školní prostor posouvají do 21. století,“ stojí ve zprávě.

Vítězem se nakonec stal tým architektů Anny Svobodové a Ondřeje Blahy. „Návrh nejlepším způsobem řeší postupnou dostavbu školního areálu a přitom v každé fázi představuje ucelené architektonické i provozní řešení s velmi dobře vyřešeným veřejným prostranstvím v okolí školy,“ zdůraznil starosta.

close Vizualizace nového křídla školního areálu ve Studentské ulici. info Zdroj: MÚ Mn. Hradiště / ateliér Svobodová Blaha zoom_in Vizualizace nového křídla školního areálu ve Studentské ulici.

Vítězný tým už má za sebou několik úspěšných účastí v soutěžích, jejichž předmětem byly i školní stavby. Aktuálně ateliér projektuje například mateřskou školu pro Prahu 3. Na druhém místě se umístil návrh od Chybik+Kristof Associated Architects, na třetím pak návrh studia ov-architekti.

Návrhy představí veřejnosti

Místostarosta města Jan Mareš připomněl, že novostavba by měla vzniknout v jihozápadní části pozemku stávajícího školního areálu. „Realizací vyřešíme kapacitní otázku školy a výstavbu sportovní haly, která bude sloužit jak výuce, tak sportovním klubům a veřejnosti. Vznikne zde důstojný nový prostor určený pro sportování, ale i velké školní společenské akce. Práce budou rozděleny do několika etap, a to tak, aby bylo možné jednotlivé stavby financovat z dotačních programů,“ zdůraznil.

Součástí projektu bude i řešení úprav okolních ulic, a to v koordinaci s plánovanými změnami v dopravním režimu lokality. Cílem je vyhovět současně požadavkům na bezpečnost dětí i kapacity parkování.

close Vizualizace nového křídla školního areálu ve Studentské ulici. info Zdroj: MÚ Mn. Hradiště / ateliér Svobodová Blaha zoom_in Vizualizace nového křídla školního areálu ve Studentské ulici.

Všechny soutěžní návrhy budou představeny veřejnosti 6. června. Vystaveny budou v prostorách jídelny v Komunitním centru Mírová. Na webu města bude ke stažení katalog popisující celý soutěžní proces.

Architektonické soutěže už dříve

S různými formami architektonických soutěží má město Mnichovo Hradiště v posledních letech poměrně bohatou zkušenost. Z architektonické soutěže vzešla nová podoba centrálního Masarykova náměstí. Na Komunitní centrum Mírová a přestupní terminál veřejné dopravy zase město vypsalo výběrová řízení formou souběžného zpracování architektonického návrhu.

Na přípravě podmínek soutěže o návrh sportovní haly a školní přístavby město spolupracovalo s Českou komorou architektů a organizací CBArchitektura. „Soutěž o návrh je odbornou veřejností vnímána jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury,“ zdůrazňuje radnice ve své zprávě.