„Sami zvažte, zda mají takovéto stromy dále stát uprostřed města a máme čekat než spadnou na procházející lidi nebo projíždějící auto,“ uvedl Lochman.

Další dřeviny bylo zapotřebí vykácet třeba na náměstí, ke probíhají práce na výměně vodovodů a kanalizací. Ve Veselé pak probíhá celková revitalizace zeleně. Město za pokácené stromy vysadí nové.