Tentokrát se bude v neděli odpoledne v Mnichově Hradišti vzpomínat právě na tohoto velmože, který byl na počátku 17. století vlastníkem tamního panství – a současníci ho znali nejen jako významného představitele stavovské společnosti, tedy politika (dokonce s diplomatickým posláním na dvoře tureckého sultána!), ale také se proslavil coby literát, cestovatel a náboženský činitel, vystupující jako horlivý přívrženec a zastánce Jednoty bratrské. Dodnes bývá připomínán třeba jeho protiislámsky laděný spis Antialkorán.

Zemřel při takzvané staroměstské exekuci, když jako účastník stavovského odboje z roku 1618 a horlivý zastánce panování Fridricha Falckého byl v roce 1621 popraven mezi 27 předáky stavovského povstání. Svoji rodinu stačil včas odvézt do emigrace, avšak sám se vrátil. Sťat byl v tehdy úctyhodném kmetském věku 69 let.

Škoda muzeum.
Počátek listopadu nabídne v Mladé Boleslavi i potemnělé procházky

V neděli si Mnichovo Hradiště Budovce připomene znovuodhalením jeho sochy; pomník se po 71 letech stěhuje ze zámecké zahrady zpět na své původní místo: na rekonstruované Masarykovo náměstí. Program začínající ve 14 hodin zahrnuje i hudební vystoupení – a od 15 do 17 hodin se chystají komentované prohlídky expozice v radniční věži za doprovodu muzejníků.