Ve čtvrtek 16. února se všem, kteří k zámku do zahrady zavítali, naskytl smutný pohled. Rozložitý strom ležel na zemi vyvrácený i s kořeny. Borovice s výrazně vychýleným kmenem o obvodu asi čtyř metrů, pod kterou se fotografovaly stovky novomanželů a tisíce turistů, definitivně ztratila stabilitu a padla k zemi.

Panorama zámeckého parku ztratilo svou dominantu. „Stála zde přes dvě stě let. Pod jejím stínem sedávali místní i turisté. Zámecká zahrada ztratila svou dominantu,“ napsal na sociální síť místostarosta Ondřej Lochman.

Podmáčená půda

Okolnosti pádu majestátního jehličnatého stromu, jenž se tyčil mezi salou terrenou a konírnou, přiblížil správce městské zeleně Luboš Dvořáček. „Dlouhá desetiletí stála šikmo, až nyní se definitivně vychýlila ze svého těžiště. Vlivem podmáčeného terénu vlastní vahou zpřetrhala kořenový systém a padla. Osobně mi je z toho velmi smutno. Pro nás to byla zámecká paní,“ řekl Dvořáček.

Stáří borovice se odhaduje na 220 až 250 let. Přesné záznamy o jejím vysazení nejsou. Podle odborníků je z pohledu na kořeny patrné, že postrádala hlavní kořen, který je obvykle kůlového tvaru, jde do hloubky a strom fixuje. Kořeny zřejmě narazily na opukové podloží, čímž došlo k vytvoření spíše mělčího kořenového systému.

Větev s koupáním

Luboš Dvořáček zavzpomínal, jak borovici několikrát prořezával. „Na jedné vodorovné silné větvi byla prasklina asi padesát centimetrů dlouhá, patnáct široká a deset hluboká. Po deštích se vždy naplnila vodou a ptactvo z ní létalo pít a menší se v ní i koupalo. Krásná ukázka, jak to v přírodě funguje. Osobně si z borovice určitě ještě odeberu šišku a ze semen si vypěstuji její potomky. Zaslouží si to," myslí si správce zeleně.

Jak s padlým stromem naložit, je nyní v kompetencích Národního památkového ústavu. V kontaktu je i s radnicí a městským muzeem.

Před a po borovici

Borovice patrně pamatovala schůzku takzvané Svaté aliance v roce 1833, kdy na mnichovohradišťském zámku uzavřeli společný pakt rakouský císař, pruský korunní princ a ruský car, má rovněž symbolický rozměr.

Lidé spojení se zámkem cítí i určitou symboliku. K pádu stromu došlo k v roce, kdy po dlouhých letech odchází do penze kastelán Radovan Chmel a správkyně depozitáře Soňa Švábová. I jí je z události smutno. „Přichází konec něčeho starého a začátek nového. Možná, že budeme v budoucnu mluvit o období před pádem borovice a po něm. Borovice při svém pádu každopádně nic nepoškodila, jen se položila a odpočívá," doplnila Švábová.