Komunitní centrum vyrostlo na základech staré budovy, kterou právě Klub dětí a mládeže využíval. Stávající budova staré jídelny bude odstraněna a postupně dojde k rekonstrukci celé Mírové ulice. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.