Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1279, kdy klášter navštívila královna Kunhuta. Jako žena nemohla pobývat v klášteře a tak ji mniši ubytovali právě v Hradišti.

Postupně se vyvíjel také název města z klášter Hradiště, později Hradiště nad Jizerou, Hradiště Mnichové, až v polovině 19. století převládl název Mnichovo Hradiště. Původní město bylo maličké a rozkládalo se na místě dnešního Masarykova náměstí.

close Deník na návštěvě. info Zdroj: DENÍK zoom_in Deník na návštěvě.

Zkázu městu i klášteru přinesly husitské války. Tehdy byla obě dvě místa vypálena, Majetek si rozdělily okolní šlechtické rody. Město pak bylo znovu zbudováno a začalo střídat majitele. Začátkem druhé poloviny patnáctého století Hradiště pro změnu vypálili lužičtí žoldnéři a tak mělo podruhé "na kahánku". Koncem 16. století získali Mnichovo Hradiště Budovcové z Budova.

Budovec z Budova pak udělili tamním měšťanům privilegia, kterými je od stálých platu a robot a postavil honosný renesanční zámek. Po smrt panství připadlo Albrechtu z Valdštejna. V majetku jeho rodu zůstalo až do roku 1945.

O tři roky později přišlo znárodnění všech podniků ve městě a k likvidaci soukromých řemeslných dílen. A počátku 50. let se v Hradišti začala rozvíjet slavná automobilka Liaz. Ta už sice automobily nevyrábí, ale město Liazu plánuje zřídit muzeum.

Nejvýznamnější památkou Mnichova Hradiště je nadále areál státního zámku. Na něm si za normálních okolností můžete prohlédnout dva prohlídkové okruhy. Součástí jednoho z nich je i barokní divadlo. V části zámku také sídlí městské muzeum. Před zámkem často bývá chovatelka dravců se svými opeřenými miláčky. S některými dokonce předvádí ukázky letu.