„Cílem letošní procházky bude snaha objevovat architekturu míst, na které se jen tak někdo nepodívá a hlavně příležitost nahlédnout jednotlivá architektonická řešení s ohledem na jejich stavební konstrukce,“ předesílají v pozvánce organizátoři ze spolku Tvoříme místo.

Procházka začne v sobotu 7. října ve 14 hodin před hlavním vstupem do zámku a rolí průvodců se ujmou kastelánka zámku Šárka Kovaříková a architekti Milan Macoun a Pavel Ševců. Účastníci procházky se postupně podívají do veřejnosti obvykle nepřístupných prostor, přičemž si prohlédnou barokní krov zámku, interiéry fabriky Benešovka nebo zastřešení sportovní haly BIOS.

Mottem letošního třináctého ročníku festivalu je Objev konstrukce!

| Video: Youtube

„Jako první nám paní kastelánka Šárka Kovaříková unikátně zpřístupní půdní prostory barokního krovu hradišťského zámku, kde nahlédneme do historie a tradice tradičních tesařských konstrukcí. Následně se nám v podzámčí otevřou dveře do interiéru fabriky Benešovka, kde se bude možnost se seznámit s raně moderním stavebním pojetím založeným na inovativních konstrukčních řešeních,“ stojí v pozvánce s tím, že závěr akce bude patřit technickým prostorám zastřešení sportovní haly BIOS.

Vstup do půdního prostoru zámku bude Národním Památkovým Ústavem zpoplatněn částkou 60 korun za osobu. Ostatní stavby a procházka samotná bude zdarma. Na závěr procházky bude připraveno drobné pohoštění.

Festival Den architektury v těchto dnech probíhá na mnoha místech po celé České republice i na Slovensku. Letošní ročník má motto Objev konstrukce! a v programu se zaměřuje na výjimečná konstrukční řešení v historické architektuře, industriální architektuře i u staveb 20. a 21. století.