Ve čtvrtek 4. dubna od 15.30 hodin na ZŠ Sokolská začne setkání o úpravách Na Habeši. Příchozí se seznámí s harmonogramem prací a jejich detaily. Přítomní budou zástupci města, zástupci správců inženýrských sítí i autoři studie lokality a projektové dokumentace.

Není to ale jen lokalita Na Habeši, na kterou se město zaměří. Některé práce ve městě se již blíží. V dubnu začne výměna kanalizace, vodovodu a plynovodu v ulicích Husova a Mattušova a výměna plynovodu v ulici Přemyslova. Po výměně inženýrských sítí bude následovat také výměna povrchu vozovky. Práce zahrnou opravy a vybudování nových chodníků, parkovacích stání, ale také novou zeleň, zřízení retardérů nebo nové dopravní označení.

V dlouhodobější výhledu pak město plánuje i úpravy ulic Boženy Němcové, Komenského a Mánesova.