Svou druhou schůzku za sebou mají členové pracovní skupiny pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání, zkráceně „klimatici“, kteří se sešli v pondělí 11. února. „Často skloňovanými tématy společné diskuse členů bylo dobré klima na školách, otevřenost, respekt, tolerance, odborná podpora pro učitele, zvýšení společenské prestiže pedagogů a setkávání učitelů jednotlivých předmětů,“ uvedla Michaela Mydlářová z MAPu.

Jen o dva dny později absolvovali své druhé setkání i členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti, jež opět hostil mnichovohradišťský Klub dětí a mládeže. Zaměřili jsme se i na Kodex školy (příloha k Metodice rovných příležitostí), jímž by se měly školy řídit – společným pocitem všech však bylo rozčarování z obtížnosti textu, určeného školám a učitelům,“ popsala Mydlářová.

Druhé setkání za sebou mají také skupiny s pracovními názvy „demokrati“ a „čtenáři“. Poprvé se sešla skupina školních metodiků prevence.

MAP prozradil také své plány do budoucna. „Jste knihovníkem na Mnichovohradišťsku či v blízkém okolí? Chcete se inspirovat a pohovořit s ostatními kolegy? Zavítejte ve středu 20. března do klášterské knihovny,“ zve Mydlářová. Proběhne tam čtenářská dílna pro děti pod vedením Heleny Kaluhové, učitelky ze ZŠ Bakov nad Jizerou.Po jejím skončení dostanou knihovníci prostor, aby načerpali vědomosti a dovednosti pro to, aby do svých knihoven „přitáhli“ další případné čtenáře.

Ve středu 27. března přivítají ve Volnočasovém centru Mnichova Hradiště Zdeňka Oklešťka, lektora vědomé komunikace s dětmi, s přednáškou na téma „Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí“. Přijít mohou jak učitelé tak i rodiče, kteří mají o besedu zájem.

Map II v Hradišti svolal „demokraty"Mnichohradišťský MAP II (místní akční plán) uskutečnil setkání pracovní skupiny s neoficiální názvem „Demokrati". Probíraly se například návrhy na pracovní listy na zaznamenávání aktivit pro mateřské školy, základní školy nebo gymnázia. Sborník by mohli využívat učitelé, ale i neformální vzdělavatelé – rodiče. Inspirací k jeho vzniku byly různé regionální učebnice. „Demokraté“ by se nadále měli věnovat například tématu školních zahrad, které by mohly sloužit také třeba jako venkovní učebny, na relaxaci a k pěstitelství.