„Je to menší výtěžek než loni, ale já už nějak nesoutěžím, jsem ráda, že to dopadne a nestane se nic nepříjemného. Čím déle to dělám, tím více si uvědomuji, že je důležitá dobrá akce, ne ty peníze,“ popsala koordinátorka boleslavské sbírky Ivana Kolínová.

Podle organizátorů všechno proběhlo podle plánu a děti, které peníze vybíraly, byly spokojené. „Pro mě je to výchovné, jsem ráda, že děti mají vlastní zkušenost s tím, že mohou aktivně pomoci,“ dodala Kolínová. Zmínila i význam toho, že sbírka probíhá dlouhodobě, lidé si ji velmi oblíbili a má, podle jejího názoru, také kladný mediální obraz, což považuje za důležité.

Pětašedesát procent výtěžku z Boleslavi poputuje rodině Věry Blažkové, která se dlouhodobě stará o po nehodě nepohyblivého syna.

Radost mají i v Benátkách nad Jizerou. Tam se vybíralo se do devíti pokladniček: v Benátkách nad Jizerou, ve Zdětíně, Předměřicích, v Dražicích a v Sudově a Kostelním Hlavně. Koledovalo deset skupin, vybrali 62 a půl tisíce korun. Peníze budou rozděleny mezi rekonstrukci azylového domu pro matky a rodiny s dětmi, podporu sociálního bydlení, pomoc rodinám v nouzi a na zdravotní péči v Ugandě.

Rozdělení peněz z Mladé Boleslavi
65 % pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Mladá Boleslav (CHOPS) na úhradu těch služeb těžce zdravotně postiženým, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, v tomto případě půjdou Blažkovým.
10 % mezinárodní humanitární pomoc
15 % projekty Diecézní charity v Litoměřicích, ta vybrala celkem: 146 867 korun
5 % projekty pomoci Charity ČR
5 % režijní náklady Tříkrálové sbírky

Rozdělení peněz v Benátkách nad Jizerou
Rekonstrukce azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou
Sociální bydlení
Pomoc rodinám v nouzi
Zdravotní péče v Ugandě

Benátky nad Jizerou vybraly konkrétně:
Farnost Benátky nad Jizerou: 62 439 Kč
Jednotlivé zapojené obce:
Benátky nad Jizerou 24 609 Kč
Benátky nad Jizerou, Dražice 6 199 Kč
Předměřice 3 886 Kč
Sudovo Hlavno 21 056 Kč
Zdětín 6 689 Kč

(pozn. red.: pro Mladou Boleslav podobný seznam neexistuje)