V knize najdete například rozsáhlý seznam kronik z území okresu Mladá Boleslav, nově objevené dokumenty ze života M. Jiřího Kezelia Bydžovského, ale také historii obnoveného mladoboleslavského sboru Jednoty bratrské.

„Další zajímavé příspěvky se věnují například počátkům dětské opatrovny v Mladé Boleslavi, historii obecní policie v Kosmonosích, životu spisovatele a vlastence Josefa Macha, ohlasu revoluce v roce 1848 v Mnichově Hradišti, vzpomínce na rakouský pěší pluk č. 36 a jeho účasti ve válce 1866, připomenuto je i 100. výročí narození mladoboleslavského učitele a historika Jaroslava Kováře,“ vyjmenoval Horáček.

Turisté zde také objeví seznam památných míst z obou světových válek. Vzhledem k epidemické situaci lze sborník zakoupit jen on-line po předchozí domluvě na e-mailové adrese jan.jurena@soapraha.cz.