Jak jsme se dozvěděli od ředitelky umělecké školy v Hradišti Evy Ševců, tahle soutěž se koná jednou za tři roky a vyhlašuje ji ministerstvo školství. „Každý soutěžící je zařazen do  jedenácti kategorií podle věku. Nikdo nesmí být starší než dvacet pět let. Žáci projdou nejprve sítem školních kol soutěže a pokračují v kole okresním, krajském a nakonec celostátním,"vysvětlila Ševců. Nejmladší účastnicí okresního kola této soutěže, konaného 18. února v ZUŠ v Mnichově Hradišti, byla Anička Jiřičková z nulté kategorie a umístila se na 1. místě. Pro soutěžení ji připravila paní učitelka ze ZUŠ Mladá Boleslav Miroslava Hořáková.

„Dobrý výsledek ve hře na klavír nepadá z nebe. To je jasné. Dostavuje se tehdy, když je žák hudebně i intelektuálně nadaný a pilný, učitel dobrý a když rodiče podporují zálibu a podávají pomocnou ruku v případném překonání nějaké překážky," upřesnila ředitelka.
Do Mnichova Hradiště přijelo soutěžit celkem 24 žáků od 10 učitelů ze 3 uměleckých škol. Soutěže se zúčastnili žáci a jejich učitelé z Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi a Benátek nad Jizerou. Každý usiloval o to  vyhrát některé z předních míst a také postoupit do krajského kola.

Na výkony žáků samozřejmě dohlížela odborná porota. Předsedou byl Vilém Valkoun, vyučující na Pedagogické fakultě TUL  v Liberci a Státní konzervatoři v Pardubicích, Monika Chmelařová, vedoucí klavírní sekce v ZUŠ v Jičíně    a Hana Pernicová, klavíristka ze ZUŠ Turnov. „Předmětem jejich hodnocení byla hudební vyspělost přiměřená dané kategorii, stylová interpretace, nástrojová technika, správná volba  tempa  a   repertoáru. Hra zpaměti je samozřejmou podmínkou. Předseda poroty Vilém Valkoun pronesl k soutěžícím povzbudivou řeč a  navodil tak v sále příjemnou atmosféru," uvedla ke konání klavírní soutěže Ševců.

Soutěž byla přístupná veřejnosti. Mnichovohradišťská umělecká škola v čele s ředitelkou Evou Ševců připravila velmi příjemné prostředí pro soutěžící i veřejnost. „Byla jsem přítomna jako posluchač a chci poděkovat především účinkujícím a rovněž též pořádající škole za pěkné dopoledne. Je radost sledovat krásu hudebních výkonů tak malých dětí a mladých lidí. Je chvályhodné, že je má kdo vést, učit a kdo ocenit jejich výkony. Je velmi dobře, že stát stále podporuje základní umělecké školy, jejich učitele  i žáky,"řekla pro Boleslavský deník Ludmila Studničná. Budeme přát všichni štěstí našim vítězům do krajského kola, které se koná 24. a 25. března v Nymburce.

Umístění žáků v okresní soutěži

1.místo s postupem získali: Šestáková Lenka,  Benátky nad Jizerou, vyučující Alena Václavovičová, Nguyen Do Huy, Benátky nad Jizerou, vyučující Sylvia Gregorieva, Král Vojtěch,  Mladá Boleslav, vyučující Jana Mlčochová,  Friedrichová Eliška,  Mnichovo Hradiště, vyučující Magdalena Švejdarová, Švejda Štěpán, Mladá Boleslav, vyučující Miroslava Hořáková, Svobodová Kateřina, Mladá Boleslav, vyučující Jana Mlčochová, Josifová Barbora, Mladá Boleslav, vyučující Miroslava Hořáková.