Mladoboleslavsko reprezentovala mladá chovatelka ze Základní organizace Českého svazu chovatelů Luštěnice Daniela Hálová. Ve II. kategorii v odbornosti chov psů zvítězila. Z Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav soutěžil David Kozák. Ve II. kategorii v odbornosti chov exotického ptactva i on zvítězil.

Z 25 zúčastněných okresů se Mladoboleslavsko umístilo na 4. místě. První místo získal okres Žďár nad Sázavou, druhé místo Domažlice, třetí Ostrava – Zábřeh. Mezinárodní kolo vyhrálo družstvo z Čech a Moravy před družstvem ze Slovenska. K tomuto umístění přispěl mladý chovatel David Kozák a přivezl si pohár.

Soutěž vyhlašuje Ústřední komise pro práci s mladými chovateli Českého svazu chovatelů v Praze.

Soutěž byla rozdělena do tří částí. Mladé chovatele čekala písemná práce o svém zvířeti a tu obhajovali před zkoušející komisí. Ve druhé části předvedli znalosti v chovatelské odbornosti a třetí část byla určena poznávání plemen.

Účast mladých chovatelů z okresu Mladá Boleslav byla velice úspěšná. Vedoucím týmu byl Karel Jakubův, který se v minulých letech zúčastnil soutěže s velmi pěknými výsledky a nyní patří k úspěšným chovatelům okresu.

MARCELA DOLEČKOVÁ

(autorka je předsedkyní okresní komise pro práci s mládeží ČSCH Mladá Boleslav)