„Cílem protestů není blokovat dopravu, ale pouze poukázat na současnou situaci v zemědělství,“ zdůrazňují zemědělci.

Jako seřadiště nákladních vozů zvolili dvůr Zemědělského družstva Sever Loukovec, kde je sraz v čase od 8.45 do 9 hodin. Odtud v 9.15 vyrazí po po dálnici D10 směrem na Liberec, dále po E442 směrem Děčín a posléze odbočí na Hrádek nad Nisou. Cílem je kruhový objezd před firmou Drylock. „Podle místních podmínek a účasti zemědělců z Polska a Německa se plánuje jeden až dva průjezdy komunikací 35 mezi kruhovými objezdy Bílý Kostel a Drylock a organizovaný odjezd domů. Domluvená rychlost jízdy 60 kilometrů v hodině,“ píší zemědělci v plánu demonstrace.

Třídu Václava Klementa v Mladé Boleslavi čeká rozšíření.
Radní schválili dokumentaci na rozšíření třídy Václava Klementa. Na řadě je kraj

Seřadištěm traktorů s přívěsy bude odstavná plocha za Tank ONO Sukorady ve směru na Jičín, kde je sraz naplánován na 9.45 hodin. Odtud v 10 hodin vyrazí směrem na Jičín až na kruhový objezd před Úlibicemi. Objedou kruhový objezd a hromadně se vrátí zpět. „Kolegové z východních Čech pojedou před námi a až se budou vracet, budeme se s nimi míjet. Domluvená rychlost jízdy 20 kilometrů v hodině,“ píše v plánu.

Někteří čeští zemědělci protestovali už v pondělí 19. února, kdy do Prahy přijelo kolem 800 traktorů. Jedním z organizátorů byl Zdeněk Jandejsek, bývalý prezident Agrární komory ČR a zemědělský podnikatel. Od tohoto protestu se však Agrární komora ČR distancovala.

Demonstrace zemědělců před ministerstvem zemědělství a blokáda pražské magistrály. Na snímku je traktor John Deere 7730.
Zetor, John Deere, New Holland a další. Podívejte, jaké traktory zaplavily Prahu

Zemědělci opakovaně upozorňují na tyto okruhy problémů:
● Zemědělci se potýkají s narušením hospodářské soutěže a nízkými cenami zemědělských komodit, které se v řadě případů pohybují pod evropským průměrem. Tuto situaci zhoršuje bezcelní dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny, které místo třetích zemí končí na evropském trhu a deformují jej. Ukrajinská produkce nemusí splňovat vysoké evropské standardy, a je tak pro překupníky levnější a výhodnější, i když nemusí být kvalitní. Zemědělci EU jsou solidární s ukrajinskými pěstiteli, ale nemůže to být na úkor českých, potažmo evropských zemědělců. Je nezbytné přebytečné komodity odčerpat z evropského trhu nebo zajistit jejich zpracování, například do biopaliv.

● Náklady na produkci zvyšují stále nová pravidla, která zavádí Evropská unie a na národní úrovni se ještě zpřísňují. Současně ale nejsou zemědělcům nabízeny adekvátní kompenzace za jejich plnění. Patří k nim přehnané environmentální ambice formulované v Zelené dohodě pro Evropu neboli Green Dealu. Zemědělci vítají opatření, která přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, na němž závisí jejich práce. Potřebují k tomu ale mít k dispozici adekvátní nástroje tak, aby byl chod hospodářství i nadále udržitelný.

● Zemědělci napříč Evropou čelí přebujelé byrokracii, kvůli které jim přibývá povinností. Každá reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie slibuje zjednodušení a motivační podmínky pro zemědělské hospodaření, nicméně ve finále se s každou revizí zvyšuje byrokratická zátěž a zemědělce to odrazuje od pokračování ve výrobě potravin. Například jen mezi lety 2022 a 2023 vzrostl počet kontrol zhruba dvojnásobně. Je třeba zásadně přepracovat systém dotačních podpor zemědělství tak, aby byl srozumitelný, předvídatelný a spravedlivý.
Zdroj: Agrární komora ČR