Ještě v roce 2020 přitom Správa železnic uváděla termín zahájení stavby 2027 a náklady odhadovala na 4,8 miliardy korun. Stavba je součástí plánů na zrychlení spojení nejen do Mladé Boleslavi, ale i dál na Liberec. Na stránkách Správy železnic aktuálně uvádí termín 2028.

Spojka povede z Milovic, která je dosud nyní konečnou stanicí od Lysé nad Labem, do Čachovic na trati Mladá Boleslav – Nymburk. V budoucnu by mělo dojít ke zrychlení ještě vybudováním Bezděčínské spojky.

Vlaky po nové dvoukolejné trati budou jezdit rychlostí 200 km/h. V rámci sousední stavby se pak na podobné parametry přestaví současná jednokolejná železnice z Lysé nad Labem do Milovic. V Lysé nad Labem se do tratě zapojí pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic. Ty protne v prostoru stávající stanice Milovice (současná jednokolejná trať bude zrušena). Následně se trať stáčí východním směrem a přes novou stanici Milovice-Boží dar a zastávku Vanovice se zapojí do jižního zhlaví stanice Čachovice. Cílovým stavem je jízdní doba 45 minut z centra Prahy do centra Mladé Boleslavi.

Proti stavbě vznikla petice

Správa železnic vypsala tento týden soutěž na projektanta pro zpracování dokumentace o posouzení vlivů stavby na životní prostředí a zhotovení projektové dokumentace pro získání společného územního a stavebního povolení. Předpokládaná hodnota zakázky činí 120 milionů korun bez DPH.

Proti stavbě vznikla již v roce 2021 petice. Průběh projednávání ukázal, že ministerstvo dopravy tehdy značně zanedbalo komunikaci s odpůrci.