Soutěž pořádalo Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR,  Středočeský kraj, statutární město Mladá Boleslav, krajský koordinátor BESIP pro Středočeský kraj, Policie ČR, Autoškola Jan Čapek, Městská policie Mladá Boleslav, 8. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav a Český červený kříž, Oblastní spolek Mladá Boleslav.

Mladí cyklisté museli absolvovat jízdu na dětském dopravním hřišti, jízdu zručnosti, test v pravidlech provozu na pozemních komunikacích a zásady první pomoci. To vše pod dohledem městských strážníků. Ti na dopravním hřišti působili jako rozhodčí a následně mladé cyklisty také otestovali z pravidel provozu.

Tomáš Kypta, ředitel městské policie připomněl, že cílem tohoto programu je hlavně přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti. „Dále je cílem prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu,“ doplnil.

Nejlepší družstva postoupila do celostátního finále, které se bude konat od 19. do 21. června v Mohelnici v Olomouckém kraji.