Tradiční vánoční tržiště, prodej vánočních dekorací i rozmanitého občerstvení. To vše slibuje Vánoční jarmark, který se odehraje na druhou adventní neděli 10. prosince na Českobratrském náměstí a ve Sboru Českých bratří v Mladé Boleslavi.

Akce se uskuteční od 9 do 16 hodin a kromě stánků se návštěvníky potěší i doprovodný program. „Pohádkové, muzikálové a vánoční písně, živý betlém a velké překvapení ve Sboru připravila SPgŠ a SOŠ služeb Mladá Boleslav. Nebude chybět velbloud Bak, poníci, ani ovečky,“ píše se v pozvánce na webu Kultura MB.

Vánoční jarmark se promítne do dopravy.Zdroj: město Mladá Boleslav
V souvislosti s konáním jarmarku město Mladá Boleslav upozornilo, že dojde k dopravnímu omezení. „V neděli 10. prosince bude kvůli jarmarku od 00.00 do 19 hodin úplná uzavírka na Českobratrském náměstí a v ulicích Klaudiánova a Na Karmeli.  Po dobu uzavírky Českobratrského náměstí bude v části Klaudiánovy ulice, mezi ulicí Lukášova a Komenského náměstím, umožněn obousměrný provoz,“ uvedl mluvčí.