Středočeský kraj informoval, že se jedná o takzvané činnosti nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a z celkové částky 32,8 milionu korun bude 8,8 milionu korun použito na pokrytí výdajů protialkoholních záchytných stanic, zbývajících 24 milionů korun je určeno na provoz dětského centra v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav.

„Financování provozu záchytných stanic je závislé na příspěvcích kraje, potažmo na nepovinných příspěvcích obcí a na výběru poplatků za službu od klientů. Vzhledem ke skladbě klientů jsou tyto poplatky však často jen těžko vymahatelné,“ připomněl náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

To potvrzují i loňské statistiky. Noční pobyt na záchytce stojí 3000 korun. Loni zde skončilo 457 lidí, přičemž bez placení odešlo 320 lidí. Dlužná částka tak stále narůstá. „Celkem lidé za pobyt na záchytce nemocnici dluží 2 867 727 korun, za rok 2023 dluh vzrostl o 965 987 korun,“ potvrdila v lednu Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi s tím, že v tu chvíli pouze čtyři bývalí klienti – dlužníci splácí svůj dluh formou splátkového kalendáře.

Středočeský kraj zajišťuje tuto službu při nemocnici v Mladé Boleslavi a prostřednictvím Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. V kladenské nemocnici jsou pak podnapilým lidem k dispozici takzvaná expektační lůžka, na nichž mohou krátkou dobu pobývat.

V Mladé Boleslavi při Klaudiánově nemocnici funguje protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice od roku 2008. V roce 2023 poskytovala tři lůžka a v provozu je pouze v noci od 19.00 do 7.00 hodin. Klient za noční pobyt zaplatí 3.000 korun, cena se nebude měnit ani v roce 2024.