Trojice středočeských divadel by měla v následujících šesti letech získat od kraje dotace ve výši 33 milionů korun. Dotace chce kraj vyplácet na základě Koncepce regionálních funkcí divadel pro roky 2024–2030, kterou krajské zastupitelstvo schválilo na konci dubna. Peníze by měly putovat Městského divadla Mladá Boleslav, dále do příbramského Divadla A. Dvořáka a Divadla Kladno. Každý rok by si tak měla divadla rozdělit zhruba 5,5 milionu korun.

Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu uvedl, že návrh koncepce se zaměřuje na definici činností, kterými statutární divadla přispívají ke kulturnímu životu, k rozvoji a vizi jeho budoucnosti jako regionu s rostoucí kvalitou života a rostoucím počtem obyvatel. „Regionální funkce divadla spočívá především v aktivizaci kulturního dění nejen v místě stálé domovské scény, ale v co možná nejširším dostupném geografickém i společenském okruhu,“ řekl.

Divadla je tedy podle kraje nutné finančně podpořit tak, aby umožnila dostupnost kvalitní umělecké produkce napříč sociálními skupinami.

Středočeská statutární divadla jsou často také podporovateli amatérského divadelního života širšího regionu. Švenda rovněž připomněl, že mají nemalou roli i v reprezentaci Středočeského kraje. „Cíleně tedy budeme například podporovat dostupnost profesionální umělecké produkce, uchování tradičních uměleckých řemesel, budování vztahu k divadlu u diváka od 5 do 15 let, spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území kraje anebo účinkování na našem festivalu Středočeské kulturní léto,“  připomněl.

Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji na léta 2024-2030 bude finančně kryta, za předpokladu schválení rozpočtu za příslušný rok, z rozpočtu kraje.