I když účast byla minulý rok veliká, letošní setkání navštívilo něco málo přes dvě desítky lidí. Zejména lidé, kteří se zajímají o pozorování hvězd a úkazů, učitelé, anebo diváci dychtiví po uměleckých fotografiích částečného zatmění Měsíce.

Podle pana Pavla Broma, vedoucího mladoboleslavské hvězdárny, bylo právě toto částečné zatmění Měsíce zajímavé z důvodu poskytnutí důkazu o kulatosti zeměkoule, což se může stát jen při úplňku kdy je Měsíc, zeměkoule a Slunce v jedné rovině. „Letos ale Měsíc prošel jenom z části stínem zeměkoule, a díky tomu měsíční kotouč, který je při úplňku bílý, získal načervenalou barvu při stoupání na oblohu,“ vysvětloval pan Brom.

Akce se konala stejně jako minulý rok na křižovatce hlavní cesty v Radouči, což je pro pozorování, podle vedoucího hvězdárny Pavla Broma, ideální místo, jelikož je křižovatka polohou za stromy, a tak zde nezáří tolik světla z okolí. Díky získanému grantu od města mohl Pavel Brom změřit i kvalitu tmy, s novým přístrojem na měření jasu tzv. jasoměrem. Tma v Radouči vyšla na 18,5 MSA (magnituda na čtvereční úhlovou vteřinu), zde platí, že čím je hodnota vyšší, tím je obloha tmavší. Pro srovnání hlavní město Praha má hodnotu 16 MSA a obloha na vesnici 21 MSA.

Měsíc ale nebyl jediným lákadlem, k dispozici byly dva přenosné dalekohledy, přičemž jeden byl od deváté hodiny večerní nastaven na Měsíc a druhý, menší, byl nastaven na největší planetu sluneční soustavy Jupiter a poté i na Saturn. Celý průběh částečného zatmění Měsíce bylo také možno vidět projektováním zrychleného stínu na Měsíci díky programu na počítači.

Adéla Lelková