„Chceme, aby byl celý systém jednotný, jednoduchý a pochopitelný. Proto sjednocujeme nejen ceny parkovného, ale také parkovací časy. Na všech městských parkovištích pak také zavádíme novinku, prvních 15 minut parkujete zdarma,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.

Na parkovištích, která jsou v dikci města, řidiči najdou nově osazené parkovací automaty. Podle barvy přístroje lze pak rozeznat, v které zóně se člověk nachází. Parkovné lze platit mobilní aplikací, to s sebou nese ještě jednu velkou výhodu. Na dálku jej lze totiž také prodloužit. Samozřejmě k prodloužení je ale také možné využít kterýkoli automat ze stejné zóny, v které člověk aktuálně stojí.

Kromě městské policie budou pak poctivost řidičů a parkování provádět také operátoři městského parkovacího systému pomocí speciálně upravených aut. Tím pádem dojde k zintenzivnění kontroly, oproti namátkové, kterou doposud vykonávali městští strážníci.

„Všechny tyto kroky směřují k tomu, abychom byli připraveni na zavedení parkovacího systému v celém městě. Věřím, že do konce roku bychom i v tomto ohledu mohli najít shodu tak, aby mohl být parkovací systém v druhé polovině příštího roku zaveden,“ dodal náměstek primátora.