„Ceny pedagogům předával náměstek Marek spolu s vedoucím odboru školství Petrem Dostálem a předsedou rady města pro výchovu a vzdělávání Františkem Kosinou. Výběr nejlepších pedagogů vznikl na základě hlasů žáků, pedagogů, školních parlamentů i rodičů,“ uvedl Pavel Šubrt z mladoboleslavského magistrátu.


Seznam oceněných:

Taťjana Nová (1. ZŠ)
Matěj Povšík (2. ZŠ)
Petra Flodrmanová (3. ZŠ)
Radek Horák (4. ZŠ), Jitka Bedlivá (MŠ při 4. ZŠ)
Miroslava Kramárová (5. ZŠ)
Jana Fléglová (6. ZŠ), Taťána Krupařová (MŠ při 6. ZŠ)
Lukáš Zahrada (7. ZŠ)
Oto Rosák (8. ZŠ) Jana Jeřábková (MŠ při 8. ZŠ)
Ludmila Dvořáková (9. ZŠ)
Jitka Šturmová (ZŠ Debř)
Jaroslava Pavlíčková (MŠ Sluníčko)
Zdeňka Benešová (MŠ Duha)
Dana Jágrová (Gymnázium, MB)
Dana Cymorková (Gymnázium J. Pekaře)
Kateřina Binderová (Obch. akademie, VOŠ a JŠ)
Pavel Esch (SPŠ)
Ladislava Ulrychová (SZŠ a VOŠZ)
Lucie Vtelenská (SŠ podnik. HERMES)
Miluše Cešková (SŠ tradič. řemesel HERMES)
Ivana Pánová (ZŠ MB, Václavkova)
Jan Heidler (SOU Škoda)
Petr Bohme (SOŠ a SOU Jičínská)
Ivana Pleskotová Fricová (Bol. soukr. SŠ a ZŠ)
Anna Petrčková, Martina Jonášová (SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC)
Marta Šulcová (ZUŠ MB)
Jiřina Macháčová (MŠ, Šmilovského)