„Dosud jsem byl primátorem i senátorem a myslím, že jsem zvládal obě funkce vykonávat s plným nasazením. Nevidím v tom problém ani do budoucna,“ předeslal Nwelati.

Výměna na postu primátora byla dohodnuta už na podzim 2022 po komunálních volbách. Raduan Nwelati se z pozice prvního muže ocitl o schůdek níž v pondělí večer. „Dohodli jsme se s novým panem primátorem Jiřím Bouškou, že odbory, které jsme dosud spravovali, zůstanou i nadále pod vedením toho, pod nějž spadaly doteď. Výjimkou je odbor bezpečnosti a městská policie, které tradičně spadají pod post primátora a přebírá je pan Bouška,“ vysvětlil Nwelati. Novému náměstkovi tedy zbývají na starost ekonomický odbor, a dále odbor stavební a rozvoje města.

Tentýž den, kdy Nwelati opustil post primátora, zastupitelé odsouhlasili vznik dvou nových městských společností. Jednou z nich bude Městská společnost pro dostupné bydlení. Ta se má zabývat především projektem výstavby bytů v lokalitě Dubce. Těch by v příštích letech mohly vzniknout až tři tisíce, tedy nové menší město čítající až kolem deseti tisíc nových obyvatel.

Právě tomuto projektu se chce Nwelati podle vlastních slov naplno věnovat po odchodu z funkce primátora. Avizoval to už po novém roce a nyní se stal jedním ze tří jednatelů nové městské společnosti. Dalšími dvěma jsou jeho koaliční souputníci, primátor Jiří Bouška (ANO + Volba pro MB) a další náměstek Daniel Marek (STAN).

Pozice jednatele pro Nwelatiho v nové společnosti i posty pro další členy koalice kritizuje opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová (Šance pro MB). „Aby po plánovaném odchodu z funkce primátora senátor s mnoha funkcemi Raduan Nwelati nebyl škodný, založil si Městskou společnost pro dostupné bydlení. Bude mít 3 jednatele, 6 členů dozorčí rady, a do začátku dostane 17 milionů. Jak bude s financemi nakládáno, nebylo upřesněno, žádný ,byznys plán' nebyl představen,“ uvedla zastupitelka. Plánu na výstavbu bytů v Dubcích a působení nové společnosti v této investici města se bude Deník věnovat v jednom z příštích článků.

Opět senátor?

Třetí významnou pozicí Raduana Nwelatiho je funkce senátora. Jeho funkční období končí letos na podzim, kdy se budou konat doplňkové volby do třetiny Senátu včetně obvodu Mladá Boleslav – Turnov, ze nějž je senátorem právě Nwelati. Zajímalo nás, zda bude na podzim svůj post obhajovat. „U nás to ještě musí projít projednáním v rámci strany, ale předpokládám že ano. Předpokládám, že na podzim budu chtít pozici senátora obhájit,“ řekl Nwelati.

V tuto chvíli tedy zastává minimálně tři významné veřejné pozice. A jak sám uvedl, ani v celostátní, ani v komunální politice končit nehodlá. „Věřím, že spolupráce s novým panem primátorem bude úspěšná, a to nejen v tomto volebním období,“ naznačil svoji politickou dlouhověkost Nwelati.