„Ve čtvrtek 28. ledna dopoledne odborná deratizační firma položila nástrahy k vyhubení hlodavců v prostoru parčíku a přístupových cest parkovacího domu na Staroměstském náměstí. Speciální boxy s nástrahou byly umístěny i do železných vrb, kam se také hlodavci dostávají,“ popsal Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Koncem týdne deratizéři zkontrolují všechna místa s nástrahami a případně odstraní mrtvé hlodavce. S likvidací hlodavců se ale pojí také zvýšená opatrnost.

Pozor by si měli dávat rodiče na své děti, ale nejen oni. Návnady totiž mohou být nebezpečné také pro domácí mazlíčky. Zejména pak na psy, kteří by sice v Boleslavi neměli pobíhat bez vodítka, protože to zakazuje vyhláška, přesto se to mnohdy stává.

Všechna místa na nichž jsou uloženy návnady jsou označena letáčkem na nichž je také informace o deratizační firmě a pro všechny případy také kontakt na ni.