Raduan Nwelati uvedl, že z jeho pohledu by bylo dobré realizovat všechny investice. „To ale není možné. Některé investice se dokončují, kdy se odehrála první etapa a musí následovat druhá, to doděláme určitě,“ poznamenal.

Nutné bude podle jeho slov věnovat se silnicím, které se hodí opravovat plošně. „Celé sídliště se za poslední dva roky výrazně zlepšilo, co se týká silnic. Musíme to udělat i v jiných místech,“ uvedl.

Mezi dalšími investicemi je například výstavba mateřské školky v severním sídlišti, či stavba bazénu v sokolovně.