Hlásky jsou zatím ve zkušebním provozu, k využití veřejnosti začnou sloužit koncem září. „Speciálně vybavené stojany mají přispět k většímu pocitu bezpečí obyvatel v Mladé Boleslavi a nabídnut rychlou pomoc v kritických či naléhavých situacích,“ připomněl Pavel Šubrt za magistrát v Mladé Boleslavi.

Stojan může připomínat parkovací automat. Má ale více funkcí a pomáhá řešit naléhavé problémy. Je osazen 4 kamerami, které zabírají okolí v úhlu 360 stupňů. Jsou vybaveny nouzovým tlačítkem, po jehož stisknutí se lze spojit s operačním střediskem městské policie. „Tím se spustí i kamerový systém, přes který obsluha systému na městské policii vidí volajícího,“ doplnil Šubrt.

Po zjištění konkrétního problému či krizového stavu může městská policie odemknout hlásku, v jejíchž útrobách jsou dvě lékárničky, jeden automatický defibrilátor a dva hasící přístroje. „Mezitím už městská policie zajistí vyslání odpovídající složky integrovaného záchranného systému, protože SOS hláska slouží pouze k poskytnutí fundované první pomoci,“ dodal Šubrt.

Každé odemčení spodní části hlásky totiž znamená výjezd strážníků, kteří musí schránku opět zamknout.