Město si klade za úkol v sociální oblasti pro letošní rok v první řadě vytvoření transparentních podmínek pro financování sociální oblasti. „Dále také řešení problematiky osob bez přístřeší, nebo Zohlednění stárnutí populace a poptávky služeb pro seniory,“ uvedla Kašpárková.

Mezi další priority potom patří podpora dětí, mládeže a rodiny ohrožené rizikovými jevy, zajištění péče pro osoby sociálně vyloučené, závislé a v krizi. Dále plán hovoří o zajištění péče a služby pro cizince na území města, o dobrovolnictví a propagaci v sociální oblasti a v neposlední řadě i aktualizaci informačních a propagačních kanálů v sociální oblasti.

Jednou z nejpalčivějších oblastí jsou senioři. Radní Kašpárková zmínila, že Mladé Boleslavi v podstatě chybí domov se zvláštním režimem.

Město aktuálně pracuje na rozšiřování domova pro seniory v Olbrachtově ulici, přístavba bude fungovat právě jako domov se zvláštním režimem. To by sloužilo třeba lidem s Alzheimerovou chorobou i dalším obyvatelům, kteří trpí ostatními typy demence.

„Pavilon domova se zvláštním režimem musí být uzavřený a teď na tom intenzivně pracujeme,“ zmínila mimo jiné Kašpárková, podle které se jedná o velmi aktuální a palčivou bolístku Mladé Boleslavi, která podobné zařízení v současné době ještě nemá.

Nejsou to ale pouze senioři, na které se chce město zaměřit. Ve městě má začít fungovat mobilní jednotka, ta má pomáhat pro změnu lidem bez domova. Pracovníci takové jednotky budou v dodávce vyjíždět na místa, kde se lidé bez domova pohybují. Poskytnou jim základní očistu, výměnu oblečení, pomoc s ošetřením, ale také odborné sociální poradenství.