Podle Charouskové je v zájmu města, aby se živnostníkům dařilo a jejich podniky nezanikaly. „Proto jim podalo pomocnou ruku ve formě odpuštění padesáti procent nájemného za dobu od 1. dubna do 30. června letošního roku. Mohou požádat o podporu v rámci ministerstvem průmyslu a obchodu vydané výzvy k programu Covid,“ vysvětlila Charousková.

Mezi podnikateli se šíří otázka, zda se odpouštění nájmu z městských prostor týká všech, nebo byly stanoveny podmínky, za nichž se lze o pomoc ucházet. „Klíč byl jednoduchý, každému, kdo o to oprávněně požádal, byl nájem o polovinu snížen,“ odpověděla na dotaz Deníku Šárka Charousková.

V městských prostorách na Staroměstském náměstí podniká například Jan Lodzin, který provozuje veganskou restaurací Gája. Podle svých slov zatím čeká na oficiální zprávu, zda mu bude polovina nájmu prominuta. Doba koronavirových opatření se na jeho podnikání podepsala velmi negativně.

Tržby se propadly dost hluboko, zatímco jindy bývalo právě jarní období nejsilnější a přispělo k získání rezerv na slabší léto. „Zkrátili jsme letos i prázdninové zavření restaurace. S výhledem na podzim jsme si to nemohli dovolit, raději jsme zůstali v práci,“ dodal mladoboleslavský podnikatel.

Připomněl, že kdo měl na jaře rezervy pro případ nečekaných komplikací, byl ve výhodě. „Zpětně vyplacená polovina nájemného nám může pomoci vytvořit novou rezervu nebo využít peníze na další investice,“ poznamenal Jan Lodzin.

Nejistý podzim

Právě rezerva na horší časy je podle něho pro podnikatele nezbytná. „Máme před sebou nejistý podzim,“ připomněl.

Magistrát zatím v souvislosti s rizikem druhé koronavirové vlny konkrétní pomoc místním podnikatelům nepřipravuje. „Plán v tuto chvíli nemáme, nicméně město je připraveno v případě potřeby opět pomoci v rámci svých možností každému, kdo o pomoc požádá,“ uvedla mluvčí Charousková.