Vyplývá to z informací v registru smluv a z tiskové zprávy města. Jeden autobus vyjde na 6,75 milionu korun bez DPH, celková hodnota kontraktu je 114,75 milionu korun bez DPH. Podle informací na profilu zadavatele Zliner porazil v soutěži SOR Libchavy. Odhadovaná cena byla o 15 milionů korun vyšší.

Podle smlouvy mají být první čtyři kusy dodány do konce letošního listopadu, další pak postupně do roku 2027. Dopravní podnik díky tomu naváže na postupnou obnovu vozového parku, která probíhala mezi roky 2017 až 2021, kdy bylo uvedeno do provozu jednadvacet nových autobusů s podporou prostředků z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).

„Máme velkou výhodu, že jsme v Plazích vybudovali vlastní bioplynovou stanici, kterou budou nové autobusy využívat. Díky tomu můžeme autobusy na CNG spolufinancovat z ITI, zatímco jinak bychom museli pořídit autobusy na vodík nebo elektrický pohon, které jsou výrazně nákladnější a za stejné peníze by jich bylo méně,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Bouška.