Primátor Raduan Nwelati (ODS) k tomu poznamenal, že cílem je dosáhnout toho, aby prostranství před školami byla v pořádku nejenom pro nově nastupující prvňáčky a s nimi přicházející rodiče, ale pro všechny žáky. Školy je přivítají nejen zameteným okolím vysmýčeným interiérem, ale i změnami uvnitř: jak prázdninové období, tak předchozí pauzu vynucenou koronavirovými omezeními využily i k opravám budov či drobným modernizacím.

Čistění ulic v okolí škol znamená omezení hlavně pro řidiče, kteří nemohou parkovat na místech, kde je plánována práce úklidové techniky. S předstihem jsou jednotlivé lokality označovány dopravními značkami doplněnými i přesnou informací o termínu.

Konkrétně v okolí 3. základní školy (ZŠ doktora Edvarda Beneše) se však musí mít na pozoru i chodci, kteří nyní nemohou kráčet po paměti. Kvůli pokračující opravě horkovodu spojené s výkopovými pracemi jsou od čtvrtka uzavřeny chodníky v ulicích Laurinova a Žižkova. Omezení má trvat do 16. září – bude tedy aktuální ještě v době po začátku školního roku.