Nemocnice na své facebookovém profilu připomněla, že v letních měsících začala v prostorách tohoto oddělení rekonstrukce prostor. „Byla nutná pro nainstalování zcela nové technologie,“ píše se na FB nemocnice.

Už dříve nemocnice informovala, že do modernizovaných prostor budou nainstalovány nové dezinfektory, sterilizátory, úpravny vody a další příslušenství Celkové náklady nově pořízených přístrojů jsou 29 milionů korun.

„Tuto investici může nemocnice realizovat díky projektu Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 98. - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC 6.1 REACT-EU,“ uvádí nemocnice na sociální síti.

Zatímco docházelo k úpravám a modernizaci prostor centrální sterilizace, oddělení, které nezbytnou součástí poskytování zdravotní péče, fungovalo dočasně v náhradních prostorách bývalé kuchyně. Ty musely projít nutnými úpravami, aby splňovaly hygienické požadavky.