O prodloužení termínu prací na mostě v mladoboleslavské Pražské ulici, které jsou spojené s úplnou uzavírkou této obvykle frekventované komunikace, informoval mladoboleslavský magistrát na svém webu.

„Kompletní rekonstrukce mostu začala letos v létě. S dokončením stavby se původně počítalo do konce listopadu, ale firma, která stavbu provádí, se dostala do skluzu, proto nyní požádala o prodloužení termínu,“ uvedla ve zprávě mluvčí města Šárka Charousková.

Uzavírka byla prodloužena od 1. prosince do 20. ledna, kdy by měl být most definitivně hotový. „Město vůči zhotoviteli stavby plánuje využít sankce za nedodržení termínu, které byly ve smlouvě stanoveny, jinou možnost bohužel v tuto chvíli nemá,“ informovala mluvčí.

Původní most pocházel z roku 1907 a již delší dobu potřeboval opravu. Zkoušky provedené v roce 2019 ukázaly, že byl v havarijním stavu. Mostní konstrukce byla tehdy označena stupněm 6 na sedmičlenné škále, tedy na druhém nejhorším možném stupni. Magistrát letos v létě přistoupil k pracím, při kterých byl most fakticky zbořen a na jeho místě vyrůstá nový.

„Rekonstrukce probíhá způsobem náhrady nosné konstrukce na nových úložných prazích. Převáděná komunikace zůstane po opravě ve stejném šířkovém uspořádání, upravuje se výškové vedení nivelety - zvýšení bude maximálně o 120 milimetrů,“ doplnila Šárka Charousková s tím, že se jedná o investici s náklady necelých 12 milionů korun.