Prvním dílem je knížečka zakladatelky klubu Heleny Červené Učitelka, to je diagnóza, zahrnující vzpomínky na čtyřicet let jejího pedagogického, kulturního a společenského působení.

Poprvé byl představen rovněž čtrnáctý sborník literárních prací členů klubu i externích dopisovatelů nazvaný Život se zvířaty dříve a nyní. O hudební doprovod na křtu se postaralo uskupení 4Trio.